Generali pojištění průmyslových objektůPojištění průmyslových nebezpečí

Všechna myslitelná pojistná nebezpečí - požární, živelná, rizikové inženýrství, pojištění přerušení provozu.

 


Generali dopravní pojištěníDopravní pojištění

Pojištění vlastníků přepravovaného zboží, tak i pojištění silničních přepravců a zasilatelů ( odpovědnost dopravce a zasilatele ).

 


Generali zemědělské pojištěníZemědělské pojištění

Pojištění farembudovy, technika, zásoby a hmotné věci sloužící k zemědělské výrobě, nebo výrobní spotřebě.

Pojištění konídostihové, rekreační, užitkové - pojištění nákazy, živelná nebezpečí, úraz, havárie, odcizení.

Pojištění lesůporosty na území ČR ( lesy hospodářské a lesy zvláštního určení ) - pojištění proti požáru a vichřici.


Technická pojištění

Pojištění elektroniky, strojů a zařízení. Kryjí i přerušení provozu, nebo stavební a montážní činnosti.

Pro více informací o pojištění individuálních rizik navštivte stránky pojišťovny GENERALI